top of page

ตำรวจไทยงบอลังการ 1.15 แสนลบ. ภาพลักษณ์สวนทางน่าอนาถใจ


ตำรวจไทยงบอลังการ 1.15 แสนลบ. ภาพลักษณ์สวนทางน่าอนาถใจ #งบประมาณเทสล่าแต่ศักยภาพซาเล้ง

“ตำรวจดีๆ ก็มี” คำบอกกล่าวจากผู้คนส่วนหนึ่งที่ประสบพบเจอด้วยตัวเอง บางครั้งก็เป็นเสียงครวญจากนายตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ก้มหน้าก้มตาทำงาน และทำตามนายสั่งอย่างไม่ว่างเว้น . อย่างไรก็ตามข้อมูลจากงานวิจัยหลายฉบับ ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่รู้สึกว่า “ตำรวจดี” กลับรู้สึกตรงกันข้ามว่า เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ทุจริต เอาเปรียบ กดขี่ กร่างเกรียน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซื้อได้ด้วยเงิน เป็นขี้ข้าของผู้มีอำนาจ อิทธิพล สมคบกับคนชั่ว ฯลฯ สรุปสั้นๆ ว่า เลวร้าย!! . สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันสะสมมานานครับ ทั้งจากประสบการณ์ตรงของชาวบ้านตาดำๆ ที่โดนรีดไถ ละเลย เอาเปรียบ ประกอบกับข่าวสารวงการตำรวจที่ท็อปฟอร์มในทางแย่อย่างไม่ขาดสาย จนเกิดเป็นภาพลักษณ์เชิงลบที่มหาศาลขึ้นจนน่าอนาถใจ . ไม่ต่างจากงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมากมายมหาศาลเช่นกัน โดยปีงบประมาณ 2566 มีงบรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1.15 แสนล้านบาท ประกอบด้วย • งบบุคลากร : 8.2 หมื่นล้านบาท • งบดำเนินงาน : 1.73 หมื่นล้านบาท • งบลงทุน : 1.33 หมื่นล้านบาท • งบรายจ่ายอื่น : 2.01 พันล้านบาท • งบเงินอุดหนุน : 3.23 ร้อยล้านบาท . ก็..เฉกเช่นหน่วยงานราชการอื่นๆ งบประมาณด้านบุคลากรนำโด่ง !! ยิ่งหากไปดูประมาณการล่วงหน้า “งบบุคลากร 3 ปี” บอกเลยว่าโคตรสะเทือนใจ เนื่องจากใช้เงินมหาศาลขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ • ปีงบประมาณ 2567 : 8.69 หมื่นล้านบาท • ปีงบประมาณ 2568 : 9.14 หมื่นล้านบาท •ปีงบประมาณ 2569 : 9.62 หมื่นล้านบาท . เงินที่ใช้กับผลลัพธ์ที่ได้ ช่างหน้ามือกับหลังตีนมากเลยครับ ก็ไม่รู้ผู้บริหารประเทศนี้ ผู้บริหารองค์กรนี้ในแต่ละยุค แต่ละสมัย ปล่อยให้มันเกิดซ้ำๆ จนเน่าเฟะเช่นนี้ได้อย่างไร ไม่รู้สึกเสียดายงบประมาณ เงินภาษี ที่เอาไปผลาญบ้างหรือ . น่าแปลกไหม ? กว่าจะสอบ กว่าจะเรียนโรงเรียนนักเรียนนายร้อยกันจบมาช่างยากลำบาก ครู อาจารย์ พร่ำสอนให้เป็นคนดี ดูแลประชาชน รับใช้ชาติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีเกียรติ แต่พอทำงานจริงสิ่งที่เรียนมากลับถูกกลืนกินด้วยระบบสามานย์อยู่ร่ำไปทุกรุ่น ไม่มีรุ่นไหนที่กู้ชื่อให้มันดูดี เข้าที่ เข้าทางได้บ้าง . ชาตินี้ !! #เสี่ยวCREW ไม่แน่ใจว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการนี้หรือไม่ แต่ที่แน่ใจ คือ “ผู้พิฆาตสันติสุข” น่าจะเป็นนิยามที่เหมาะกับตำรวจไทยมากกว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

3 views0 comments

Comments


bottom of page