top of page

ต่างชาติซื้อหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์


ต่างชาติซื้อหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ #เราคงซื้อหุ้นไม่ทันต่างชาติเพราะมัวแต่หาทางซื้อใจเธอ

ปีนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระดับ 1.65 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ 2 พ.ย.65) หลังขายมาต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ (2560-2564) . นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่ต่างชาติซื้อสุทธิเกิน 1 แสนล้านบาท ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2548 ซื้อสุทธิทั้งปี 1.19 แสนล้านบาท แต่ปีนี้แค่ 10 เดือนกวาดไปแล้วทั้งสิ้น 1.65 แสนล้านบาท . สาเหตุสำคัญคือความเชื่อมั่นพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ที่กำไรมีการเติบโตดี แม้จะมีปัจจัยลบรุมเร้าทั้งภายนอกภายใน แต่ก็ปรับตัวได้ดี ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของ บจ.ไทย . ส่งผลให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคหรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยกัน . แล้วต่างชาติซื้อหุ้นไหนมากที่สุด ? . #เสี่ยวCREW สำรวจการซื้อขายของ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (NVDR) ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนหุ้นไทย แต่ติดการควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวที่ระบุไว้ตามกฎหมาย . โดยการลงทุนผ่าน NVDR ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) . ทั้งนี้พบว่า 20 อันดับแรกที่ถูกซื้อสุทธิปีนี้ ทั้งหมดเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 ซึ่งหุ้นกลุ่มพลังงานติดโผเข้ามาสูงสุดถึง 6 บริษัท รองลงมาคือกลุ่มพาณิชย์ 3 บริษัท . และมี 5 บริษัทที่ NVDR ซื้อสุทธิมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดย PTTEP ถูกซื้อสูงสุด 2.28 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ BDMS ที่ 1.82 หมื่นล้านบาท . ขณะที่เมื่อสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ 20 บริษัทข้างต้นพบว่าให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) เฉลี่ย 13.75% ซึ่งส่วนใหญ่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น . โดยมีถึง 10 บริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 12 - 61% มีเพียง 5 บริษัทที่ราคาติดลบ และ 1 บริษัทราคาหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง . BH, PTTEP และ KTB ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดระดับ 61%, 58% และ 33% ตามลำดับ . อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่อยากจะซื้อตามฝรั่ง ต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน และมูลค่าเหมาะสมให้รอบคอบ เพราะข้อมูลนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต...

7 views0 comments
bottom of page