top of page

ฟ้าผ่าที่หน้าคุรุสภา“พนักงานองค์การค้า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ช็อกแต่เช้าเมื่อเจอคำสั่งเลิกจ้างกะทันหัน โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค.ในฐานะโฆษกสำนักงาน สกสค.เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของ สกสค. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการเลิกจ้างพนักงานองค์การค้าฯ จำนวน 961 ราย จากทั้งหมด 1,035 ราย” ส่วนหนึ่งของเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ

คุรุสภา คือ หน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง - คุรุสภา ขาดทุนสะสมทุกปี ขณะนี้เป็นหนี้กว่า 6,700 ล้านบาท - คุรุสภา จ่ายเงินเดือนพนักงาน ตกเดือนละ 40 ล้านบาท - คุรุสภา เลิกจ้างพนักงาน 961 คน จากทั้งหมด 1,035 ราย - คุรุสภา จ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน โดยตกเป็นกว่า 1,500 ล้านบาท ที่ยืมมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานองค์กรการค้าคุรุสภา ต่างออกมาโอดครวญถึงการเป็นเหยื่อของการบริหารที่ผิดพลาด ความเจ็บช้ำน้ำใจของเหล่าลูกจ้างเพิ่มทวีคูณ เมื่อรองเลขาธิการ สกสค. กล่าวอีกว่า “ปัจจุบันภาระงานขององค์การค้าฯไม่ได้มีมากเหมือนในอดีต ดังนั้น ต้องปรับลดบุคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนงาน ตนเข้าใจว่าการเลิกจ้างพนักงานต้องมีคนถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้าง อีกทั้งสังคมอาจมีความกังวลใจว่าเราเลิกจ้างพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เราต้องเลือกรักษาองค์กรไว้” นี่คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความล้มเหลวของระบบการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศที่ทยอยโชว์ความเน่าเฟะออกมาในยามหน้าสิ่วหน้าขวาน หรืออาจจะเป็นการลดภาระที่ไม่จำเป็นของภาครัฐ เพราะรัฐเองก็ต้องการให้งบการเงินของตัวเองดูดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานอีกมากของรัฐที่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แม้จะไม่ใช่งานราชการแต่การเป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ล้วนมีความคาดหวังในความมั่นคงไม่มากก็น้อย นี่คงเป็นสัญญาณที่ชัดเจน ที่ส่อแววให้เห็นเค้าพายุเศรษฐกิจในเวลาอันใกล้ ยังไงอย่าลืมเก็บเงินสดไว้ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมันนะครับ

1 view0 comments
bottom of page