top of page

ภาคธุรกิจไทย..ไหวอ่ะป่าว?ภาคธุรกิจไทย..ไหวอ่ะป่าว?


“ธุรกิจวูบ ยอดขายหด ออร์เดอร์หาย โรงงานปิด ตกงาน” ฯลฯ ถ้อยคำเชิงลบ ชวนเสียว บีบหัวใจคนทำงาน คนทำธุรกิจเหล่านี้ กำลังทวีความรุนแรงและเป็นที่ปรากฏมากขึ้นในห้วงเวลาปัจจุบัน ขณะเดียวกันคอมเมนต์เสียดสี ด่าทอ การดำเนินนโยบาย การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของภาครัฐก็ร้อนแรงมากขึ้นไม่แพ้กัน

ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศกำลังแย่อย่างแรงจริงไหม? เราควรโทษแต่รัฐหรือเปล่า? คำตอบอาจเป็นได้ทั้ง

A. ปัจจัยลบต่างๆกดดันธุรกิจมากขึ้นจนไปต่อไม่ไหว อาทิ กำลังซื้อหดตัว สงครามการค้า เงินบาทแข็งค่า เศรษฐกิจชะลอตัว หนี้สินที่พุ่งขึ้น เงินทุนสะดุด การแข่งขัน ฯลฯ

B. การเลิกกิจการ การจัดตั้งบริษัท เพิ่มขึ้นลดลงผันผวนแบบนี้มาทุกปี สิ่งที่เกิดคือภาวะปกติ

C. ข่าวสารออนไลน์แพร่เร็วเกินไป ธรรมชาติของข่าวร้ายสร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยา จนทำให้เรารู้สึกหดหู่ กดดัน และวิตกกังวลเกินเหตุ

D. ทุกอย่างดูแย่ลงเพราะการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ล่าช้า ไม่ตรงจุด

เดี๋ยววว...อย่าเพิ่งตอบ!!! ลองดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่-เลิกกิจการ งวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปีนี้ประกอบการตัดสินใจกันก่อน

ไตรมาส 3/2562


• จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 19,386 ราย เพิ่มขึ้น 1,914 ราย จากไตรมาส 2/62 หรือ 11% และเพิ่มขึ้น 663 ราย จากไตรมาส 3/61 หรือ 4%


• มูลค่าธุรกิจจัดตั้งใหม่อยู่ที่ 68,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,988 ล้านบาท จากไตรมาส 2/62 หรือ 5% แต่ลดลงจากไตรมาส 3/61 จำนวน 29,261 ล้านบาท หรือ 30%


• ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจภัตตาคาร-ร้านอาหาร


• จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ 5,287 ราย เพิ่มขึ้น 1,908 ราย จากไตรมาส 2/62 หรือ 56% แต่ลดลงจากไตรมาส 3/61 จำนวน 40 ราย หรือ 0.8%


• มูลค่าธุรกิจเลิกประกอบกิจการอยู่ที่ 52,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40,232 ล้านบาท จากไตรมาส 2/62 คิดเป็น 3.2 เท่า และเพิ่มขึ้น 29,580 ล้านบาทจากไตรมาส 3/2561 คิดเป็น 1.3 เท่า ทั้งนี้ธุรกิจที่เลิกกิจการมีทุนไม่เกิน 1 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 69.98%


• ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

9 เดือนแรก 2562


• ธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน 57,608 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 1,337 ราย หรือ 2% คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน 186,109 ล้านบาท ลดลง 54,377 ล้านบาท หรือ 23%


• ธุรกิจเลิกกิจการจำนวน 11,954 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 338 ราย หรือ 3% คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสม 74,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,588 ล้านบาท หรือ 20%


• เหตุผลประกอบข้อมูล: แนวโน้มธุรกิจเลิกกิจการปีนี้เป็นไปตามสถานการณ์ปกติ ที่มักจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจการในช่วงปลายปี ขณะที่แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เมื่อประเมินจากสถานการณ์การจดทะเบียนและสภาพเศรษฐกิจ คาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งไตรมาส 4 นี้จะใกล้เคียงกับปี 2561 และมีแนวโน้มลดลงตามฤดูกาลในช่วงสิ้นปี


เหตุผลจาก #เสี่ยวCREW: ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระดับปกติ ตัวเลขธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจเจ๊ง ประมาณนี้คงไม่น่าหวั่นไหว เพราะหลายๆกิจการยังมีโอกาส ทางออก และฟื้นตัวได้เร็ว

แต่ถ้าเป็นยามนี้ดูแล้วก็นอยด์บ้างไรบ้าง เพราะภาพเศรษฐกิจ“หน่วง”ค่อนข้างชัดเจน ปัจจัยเสี่ยงมาทุกทิศทุกทาง และมันน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานพอสมควร เชื่อว่าหลายรายที่เจ๊งไปน่าจะเจ็บจริงและฟื้นยาก แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อไปอีกกับภาคแรงงาน การบริโภค หนี้ที่มีอัตราเร่งขึ้น การลงทุนใหม่ที่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตามโทษใครไม่ได้ โลกทั้งใบเศรษฐกิจชะลอกันหมด ในฐานะผู้ประกอบการรายหนึ่งพวกเราก็ปรับตัวและแก้ปัญหาหนักมากในรอบปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าไม่ยากเกินไปสำหรับการไปต่อ เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านฮะ

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page