top of page

ระวัง !! นโยบายการเมืองขายฝัน เพิ่มต้นทุนการคลัง-ทำลายเศรษฐกิจระวัง !! นโยบายการเมืองขายฝัน เพิ่มต้นทุนการคลัง-ทำลายเศรษฐกิจ #เลือกตั้งอาจเป็นความหวังของชาติ #แต่เธอคือความจริงของหัวใจ

กระแสเลือกตั้งแรงขึ้นเรื่อยๆ นะครับช่วงนี้ ประกาศเบอร์กันไปเรียบร้อย รักใคร ชอบใคร ก็ไปดูไปจำกันไว้ให้ดี ครั้งนี้จะได้เลือกคนที่คู่ควรเข้ามาทำงาน มาแก้ปัญหาก้อนใหญ่มากกก ที่รัฐบาลชุดล่าสุดละเลงเอาไว้ . อย่างไรก็ตาม #เสี่ยวCREW อยากให้คิดหนักๆ ก่อนตัดสินใจ แม้นโยบายของแต่ละพรรค จะเน้นการให้ การแจก การช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการหลากหลาย ดูดีกันสุดๆ . แต่ !!! มันทำไม่ได้จริงทุกอย่างหรอกนะครับ (ไม่เชื่อดูพรรครัดบานล่าสุดเป็นตัวอย่าง) นโยบายบางอย่างมันแค่การขายฝันแบบเว่อร์วัง สร้างความอยากในทางที่ผิด ซึ่งอาจก่อความฉิบหายให้กับประเทศชาติได้ในระยะยาว . สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่า ข้อห่วงใยที่สำคัญที่สุดของนโยบายพรรคการเมือง ที่นำมาหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ หลายนโยบายจะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศในระยะยาว เนื่องจากเป็นนโยบายที่ . 1. สร้างภาระทางการคลังจากการใช้งบประมาณมากเกินตัว 2. มีแนวโน้มการใช้เงินนอกงบประมาณผ่านรัฐวิสาหกิจต่างๆ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทำให้การใช้เงินดังกล่าวไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณ ทำให้รัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ 3. สร้างบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรม ทำลายวินัยของประชาชนในการชำระเงินกู้ เช่น นโยบายที่จะยกเว้นหรือลดหนี้เงินกู้ต่างๆ โดยไม่สมเหตุผล หรือลดบทบาทของเครดิตบูโร . ทีมวิจัยประมาณการ ว่า มีอย่างน้อย 2 พรรคการเมือง ที่ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกกว่า 2 ล้านล้านบาท/ปี เพื่อดำเนินนโยบายที่ประกาศไว้ และหากรวมต้นทุนด้านการคลังของนโยบายทั้ง 9 พรรค (ไม่นับนโยบายที่ซ้ำกัน) จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งหมด 3.14 ล้านล้านบาท/ปี หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากงบประมาณรายจ่ายปี 66 . ทั้งนี้ยังไม่รวมนโยบายของบางพรรคการเมือง ที่มีข่าวว่าจะทยอยประกาศออกมา “เกทับ” นโยบายของพรรคการเมืองอื่นที่ประกาศมาก่อน เช่น นโยบายลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลขนานใหญ่ . พรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่ประกาศนโยบายต่างๆ ออกมา ยังไม่ได้ระบุว่าจะหางบประมาณมาจากแหล่งใด เช่น จะมีการเก็บภาษีใดเพิ่มขึ้น หรือตัดลดงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันในด้านใดลง (ยกเว้นพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเสนอที่จะลดขนาดกองทัพ ขณะที่อีกพรรคการเมืองหนึ่งอ้างว่ารัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง) . สรุป คือ ทุกพรรคประกาศนโยบายเพื่อหาเสียงกับประชาชน โดยเสนอให้สวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ เสมือนนโยบายไม่มีต้นทุนทางการคลังใดๆ . ฝากทุกท่านไว้แล้วกันครับ เราดูปาหี่กันมามากพอแล้ว

**อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://tdri.or.th/.../political-partiess-policies-overview/

264 views0 comments

Comentários


bottom of page