top of page

รัฐมนตรีคลังเป็นใคร ทำอะไรเพื่อรายย่อย ?รัฐมนตรีคลังเป็นใคร ทำอะไรเพื่อรายย่อย ? #ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีแค่อยากเป็นคนดีในใจเธอ

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา ข้าวยากหมากแพง ปากท้องต้องดิ้นรนจากพิษของวิกฤตซ้อนวิกฤตเฉกเช่นเวลานี้ นโยบายรัฐในการช่วยเหลือ สนับสนุน และกระตุ้น คงเป็นสิ่งที่หลายคนถามหา ยิ่งเป็นคนธรรมดา ผู้ประกอบการรายเล็ก รายน้อย ที่เข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ รายได้จำกัด หนี้สินเต็มเพดานด้วยแล้ว ยิ่งต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ เพื่อให้รอดพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ . ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความคิดถึงอย่างท่วมท้นต่อ “กระทรวงการคลัง” หน่วยงานเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ว่า จะดำเนินนโยบายอย่างไร เพื่อแก้ไขให้คนตัวเล็กอยู่ได้ และฟื้นคืน . บางคน ว่า กระทรวงคลังไม่เห็นทำอะไรเลย เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ บางคน ว่า รัฐมนตรีคลังเป็นใครลืมไปแล้ว เพราะไม่เห็นมีบทบาทอะไร . คำครหาเหล่านี้ทำให้ #เสี่ยวCREW รู้สึก...เออว่ะ!! เค้าทำไรบ้างเพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ? เค้าทำไรบ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพให้คนกลุ่มนี้ ? . จากข้อมูลที่พบก็มีอยู่หลายมาตรการ หลายโครงการด้วยกันครับ

มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 (ก.ย.–ต.ค. 65) ครอบคลมกลุ่มเป้าหมาย 42 ล้านคน • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 400 บาท/คน (200 บาท/คน/เดือน) ผู้ได้รับสิทธิ์ 13.34 ล้านคน • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 วงเงิน 400 บาท/คน (200 บาท/คน/เดือน) ผู้ได้รับสิทธิ์ 2.23 ล้านคน • โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน มูลค่ารวม 800 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้ได้รับสิทธิ์ 26.5 ล้านคน .

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย คลัง ร่วมกับ แบงก์ชาติ จัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” • ระยะแรก เปิดช่องทางเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้และยังไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 26 ก.ย.- 30 พ.ย. 65 • ระยะสอง ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ โดยจะจัดงานมหกรรมสัญจรทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพ.ย. 65 – ม.ค. 66 . มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย กลุ่มเปราะบาง เป็นมาตรการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแก้หนี้ไปแล้ว 3.89 ล้านบัญชี มูลค่ารวม 2.98 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65) และให้สินเชื่อใหม่กับผู้ประกอบการ SMEs อาทิ ซอฟต์โลน สินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 133,245 ราย มูลค่ารวม324,989 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 65) . คร่าวๆ ที่กระทรวงคลังเค้าทำอยู่ เพื่อช่วยชาวบ้าน ประชาชนตาดำๆ ก็ประมาณนี้ครับ ดี หรือ ไม่ ได้ผล หรือไม่ได้ เราคงไม่ตัดสิน อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านจะตัดสินกันเอง . อ่อ...รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน คือ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รับตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 63 เป็นรัฐมนตรีคลังคนที่ 54 และเป็นคนที่ 3 ของรัฐบาลประยุทธ์

6 views0 comments

Comentários


bottom of page