top of page

ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท คืออะไร ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ?ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท คืออะไร ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ? #มีเงินล้านต้องควรกระจายความเสี่ยง #มีเธอข้างเคียงไม่เสี่ยงแถมอุ่นใจ

วันที่ 11 ส.ค.64 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เริ่มปรับลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท จาก 5 ล้านบาท หลายท่านสงสัย ว่า มันคืออะไร มีผลกระทบไหม โควิดปั่นป่วนจนแบงก์จะล้มหรือเปล่า? จึงต้องรีบปรับลดกรอบการคุ้มครองเงินฝาก . #เสี่ยวCREW จึงอยากนำข้อเท็จจริงมาแชร์เพื่อเลี่ยงความเข้าใจผิดกันครับ . 1. นโยบายนี้เป็นประกาศของ สคฝ. ไม่ใช่แบงก์ชาติ สคฝ.เป็นองค์กรรัฐตั้งขึ้นเมื่อปี 51 มีหน้าที่คุ้มครองและจ่ายเงินคืนผู้ฝากเงินหากสถาบันการเงินปิดกิจการ . 2. ไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากผลกระทบโควิด-19 การปรับลดครั้งนี้เป็นกรอบที่กำหนดไว้แล้วตาม พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 51 ซึ่งจะปรับลดวงเงินเป็นขั้นบันไดตามระยะเวลาเพื่อให้ผู้ฝากเข้าใจและปรับตัวกับระบบ โดยระยะเวลาแบ่งออกเป็น - 11 ส.ค.51 คุ้มครองเต็มจำนวน - 11 ส.ค.54 คุ้มครอง 50 ล้านบาท - 11 ส.ค.58 คุ้มครอง 25 ล้านบาท - 11 ส.ค.59 คุ้มครอง 15 ล้านบาท - 11 ส.ค.61 คุ้มครอง 10 ล้านบาท - 11 ส.ค.62 คุ้มครอง 5 ล้านบาท - 11 ส.ค.64 คุ้มครอง 1 ล้านบาท . 3. ผู้ฝากเงินต้องปรับตัวและบริหารเงินสด สคฝ.ระบุว่า การกำหนดวงเงินคุ้มครองเพื่อให้ผู้ฝากเงินปรับตัวและไม่ละเลยบริหารความเสี่ยง กระจายเงินสดหาสินทรัพย์อื่นเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า . 4. แบงก์ยังแกร่ง ไม่ล้มง่ายๆ ปัจจุบันระดับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ของสถาบันการเงินอยู่ที่ 20% สูงกว่าหลายประเทศ และยังมีสภาพคล่องในระดับสูง รองรับความผันผวนเศรษฐกิจได้ ผู้ฝากไม่ต้องตกใจ การคุ้มครองนี้...จะเกิดขึ้นเมื่อสถาบันการเงินปิดกิจการ หรือ โดนเพิกถอนใบอนุญาต หากดูจากสถานะของสถาบันการเงินถือว่าแกร่งมากเมื่อเทียบกับปี 40 . 5. ใช่ว่าแบงก์ล้มแล้วส่วนเกิน 1 ล้านบาทจะหาย!! เงินฝากส่วนเกินยังอยู่ภายใต้การดำเนินชำระบัญชี หากแบงก์ล้มหรือโดนเพิกถอน ก็ยังได้รับเงินคืนหลังการเฉลี่ยทรัพย์ที่ได้จากการชำระบัญชี แต่จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ . 6.ผู้ฝากเงิน 98.03% มีเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ใช่ครับ!! ผู้ฝากเงินบ้านเราส่วนใหญ่มีเงินไม่เงิน 1 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังอยู่ในความคุ้มครองเกือบทั้งระบบ . 7. เงินฝากที่ได้รับคุ้มครองมีประเภทไหนบ้าง: เงินฝากกระแสรายวัน / เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากประจำ / บัตรเงินฝาก / ใบรับฝากเงิน . 8. เงินที่ได้รับการคุ้มครองมีอะไรบ้าง: เงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ / เงินลงทุนตราสารต่างๆ เช่น พันธบัต หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุน / เงินฝากในสหกรณ์ / แคชเชียร์เช็ค-ตั๋วแลกเงิน / เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) . 9. สถาบันการเงินที่คุ้มครองมีใครบ้าง 9.1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) . ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) / ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) . ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) . 9.2 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส / ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด / ธนาคารซิตี้แบงก์ / ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด / ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น / ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด / ธนาคารดอยซ์แบงก์ . ธนาคารมิซูโฮ จำกัด / ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ / ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น / ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ . 9.3 บริษัทเงินทุน (2 แห่ง) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) . 9.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

2 views0 comments

Comments


bottom of page