top of page

อนาถใจลูกหนี้ กยศ. มีเงินแต่ชักดาบ หนี้เสียอ่วม 62%


อนาถใจลูกหนี้ กยศ. มีเงินแต่ชักดาบ หนี้เสียอ่วม 62% #เป็นหนี้ก็ต้องชำระเป็นที่รักก็ต้องดูแล

“การศึกษา” เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการพัฒนาชาติ เมื่อผู้คนมีการศึกษาที่ดี เท่าเทียม ทันสมัย โอกาสในการยกระดับคุณภาชีวิตของตัวเองย่อมเกิดตามมา (ยกได้มากหรือน้อย อันนี้สุดแต่ใจจะไขว่คว้านะครับ) . บ้านเราก็อยู่ในช่วงพัฒนาสิ่งเหล่านี้มาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งของการดำเนินการก็ได้จัดตั้ง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” (กยศ.) ขึ้นมาเมื่อปี 2539 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย . กลุ่มเป้าหมายของ กยศ. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน / เด็กที่ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการ และจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ / เด็กที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือที่กองทุนฯ ส่งเสริมเป็นพิเศษ / เด็กเรียนดี . จากวันนั้นถึงวันนี้ กยศ. ก็เดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องครับ ให้กู้กับนักเรียนและนักศึกษาไปแล้ว 6.41 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 706,357 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ก.ย. 65) ในจำนวนนี้มีคนที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 1.68 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท . ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีจำนวน 3.54 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 4.51 แสนล้านบาท แต่มันน่าตกใจตรงที่ ในจำนวนดังกล่าวมีคนที่ชำระหนี้ปกติอยู่เพียง 35% หรือ 1.24 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 3.6 แสนล้านบาท . ขณะที่อีพวกไม่จ่าย!! มีสัดส่วนถึง 65% หรือ 2.29 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 9 หมื่นล้านบาท จากตัวเลขนี้แบงก์ชาติถึงกับบอกว่า กยศ. เป็นกองทุนที่มีหนี้เสียมากสุดๆ ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วน NPL ถึง 62% กันเลยทีเดียว . แต่ที่ทำให้ #เสี่ยวCREW อนาถใจ คือ ในจำนวนอีพวกที่ไม่จ่าย มันมีคนที่ ไม่ได้ลำบาก ไม่ยากจน ไม่ทุพพลภาพ ไม่ตาย จนจ่ายไม่ไหว จ่ายไม่ได้ ปะปนอยู่ครับ . ดูๆ ไปหลายท่านออกจะสุขสบายด้วยซ้ำ แต่สาเหตุที่ไม่จ่ายน่าจะมีบางอย่างเสียอยู่ในนิสัยหรือสันดาน เนื่องจากเมื่อดูฐานะและบัญชีเงินฝากของคนกลุ่มนี้ พบว่า • มีเงินฝาก 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 40 ราย • มีเงินฝาก 1 - 5 ล้านบาท จำนวน 431 ราย • มีเงินฝาก 5 แสนบาท – ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 637 ราย สิริรวมพันกว่าคน นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่มี เงินฝาก เงินเดือน 5 หมื่นบาทขึ้นไปปะปนอยู่อีกเพียบ . รบกวนสำนึกกันหน่อยก็ดีครับ กองทุนฯ เค้าตั้งมาสร้างโอกาส พัฒนาคน พัฒนาชาติ ตัวเองได้รับการศึกษาที่ดีไปแล้ว ก็ควรมีจิตใจ และสำนึกที่สูงขึ้น มิใช่ต่ำลง ทำจัญไรตัดโอกาสคนรุ่นต่อไปเฉกเช่นนี้

7 views0 comments

Comments


bottom of page