top of page

อลังการ!! งบบุคลากรภาครัฐ 1.1 ล้านล้านบาท“ข้าราชการ” ถ้าพูดคำนี้ขึ้นมาคุณจะคิดถึงอะไร ? #เสี่ยวCREW ขออุ๊บอิ๊บ!! บอกของเราก่อนฮะ “สวัสดิการดี มั่นคง คนเยอะกว่างาน ทำงานช้า เอกสารเยอะ ขั้นตอนเพียบ เจ้ายศเจ้าอย่าง ประชุมบ่อย ดูงานเก่ง อบรมเยอะ ไม่สร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ ทุจริต ใต้โต๊ะ ช่วยๆกัน ถือ เป็นวัฒนธรรมปกติ ทำผิดไม่โดนไล่ออก ไม่รู้ย้ายทำไม ฯลฯ” อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคงมีคนดีๆเจ๋งๆอยู่บ้าง แต่..เราไม่ค่อยเจอ ที่เจอและรับรู้มาในยุคนี้ ก็ประมาณที่บอกไป สรุปว่า เป็นเซ็ง นั่นล่ะ

เดี๋ยว!! อย่างเพิ่งคิดคำตอบ ดูข้อมูลต่อไปนี้ก่อนนน • จำนวนบุคลากรภาครัฐทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 2,092,307 คน • อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้าราชการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.03% ต่อปี • บุคลากรจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น ข้าราชการ 1.33 ล้านคน / พนักงานจ้าง 0.24 ล้านคน / ลูกจ้างชั่วคราว 0.22 ล้านคน / ลูกจ้างประจำ 0.13 ล้านคน / พนักงานราชการ 0.14 ล้านคน • ส่วนราชการที่มีกำลังคนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.) กระทรวงศึกษาธิการ 2.) กระทรวงสาธารณสุข 3.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • ส่วนราชการท้องถิ่นที่มีกำลังคนสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.) เทศบาล 2.) องค์การบริหารส่วนตำบล 3.) กรุงเทพมหานคร • เอกสารงบประมาณปี 2564 จัดสรรงบค่าใช้จ่ายด้านบุคคลกรภาครัฐ เป็นวงเงิน 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท (ใช่ฮะคุณอ่านไม่ผิด “ล้านล้านบาท”) • งบอลังการนี้แบ่งออกเป็น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการทั้งระบบ 635,928.4 ล้านบาท • นอกจากนี้ยังจัดสรรงบกลางปี 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ อีก 465,290.6 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 74,000 ล้านบาท / เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,008 ล้านบาท • เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 300,435.5 ล้านบาท / เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 15,500 ล้านบาท / เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 640 ล้านบาท / เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 69,707.1 ล้านบาท (ไม่ต้องถามกันแล้วนะ งบกลางหายไปไหน?)

เดี๋ยว!! อย่างเพิ่งคิดคำตอบ คิดตามสิ่งเหล่านี้อีกนิดนะจ๊ะ ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 66.5 ล้านคน หากตัดจำนวนบุคลากร ข้าราชการของรัฐออก 2 ล้านคน ก็เหลือประมาณ 64.5 ล้านคน เหลืองบใช้พัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาชีวิต ให้สวัสดิการ ช่วยเหลือคนกลุ่มใหญ่นี้ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งหากตัดงบค่าซื้ออาวุธ ซื้อของไร้สาระ ลงทุนมั่วซั่ว จัดงานกากๆ แคมเปญห่วยๆ ค่าใต้โต๊ะ ทุจริตทุกรูขุมขน ออกไปอีกกก ก็คงเหลือไม่ถึงแน่ๆเนาะ

ขณะที่วิกฤตมาเยือนหลายล้านคนในประเทศนี้ต้องทนทุกข์ ไม่มีงาน โดนลดเงินเดือน ต้องได้รับผลกระทบจากการเลิกกิจการ ขาดรายได้ แต่มันมีอยู่ 2 ล้านคนครับที่ไม่เป็นอะไร และยังทำงานห่วยแถมทุจริตเหมือนเดิม แต่ใช้เงิน 1 ใน 3 ของงบประมาณชาติ ทีนี้เรียนเชิญคิดคำตอบกันได้ตามสะดวกฮะ

ข้อมูลจาก: สำนักงาน ก.พ. / สำนักข่าวอิศรา

2 views0 comments

Comments


bottom of page