top of page

อินเดียไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะ


อินเดียไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะ #ทัชมาฮาลแทนรักอันยิ่งใหญ่4ห้องหัวใจแทนรักที่ให้เธอ มีผู้นำกี่คนบนโลกที่กล้าใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟัน เพื่อกวาดล้างเงินผิดกฎหมาย เงินปลอม เงินนอกระบบ เงินอิทธิพล เงินใต้โต๊ะ เงินได้ที่หลบภาษี (เงินผิดๆของพวกรวยๆอ่ะ) แน่นอนคำตอบคงไม่ใช่ประเทศไทย แต่ที่อินเดียเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้ว ย้อนหลังไปเมื่อ 8 พ.ย. 59 นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศยกเลิกใช้ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปี มีผลบังคับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปให้เวลาคนที่ถือธนบัตรรุ่นเก่าจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.59 ในการนำไปแลกเงินรุ่นใหม่และฝากเข้าบัญชีธนาคาร ทำแบบนี้หมายความว่าไง ? อีพวกที่มีเงินสดหลบๆซ่อนๆอยู่ ถ้ามึงไม่เอามาแลก เงินที่โกงมา ทำผิดมาจนร่ำรวย จะสูญสิ้นในฉับพลัน ถามว่าทำแบบนี้วุ่นวายแค่ไหน เรียก “โกลาหล” คงเหมาะกว่า แต่คนอินเดียยอม ซึ่งหลังจากผ่านเรื่องนี้มากลายเป็นว่า ประชากรอินเดียเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารอย่างถูกต้องตรวจสอบได้กันแบบมหาศาล นอกจากผลงานชิ้นนี้แล้ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “อินเดีย” ยังเป็นประเทศที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงในเวทีเศรษฐกิจโลก เป็นยังไง #เสี่ยวCREW พาไปเผือกเช่นเคย
0 views0 comments

Comments


bottom of page