top of page

เปิดโผ 20 หุ้น P/E ต่ำสุดในตลาดหุ้นไทยเปิดโผ 20 หุ้น P/E ต่ำสุดในตลาดหุ้นไทย #ค่าพี/อีเอาไว้ใช้วัดราคาความห่วงหาเอาไว้ใช้ยามห่างไกล

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เป็นค่าที่ใช้บ่งชี้ความถูก-แพงด้านราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยมักเทียบกับตลาดหุ้นไทยโดยรวมและบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หากสูงกว่าก็อาจจะสื่อได้ว่าแพง แต่หากต่ำกว่าก็สื่อว่าถูก . ก่อนหน้านี้ #เสี่ยวCREW เคยนำเหนอหุ้น P/E สูงเสียดฟ้า เกิน 100 เท่าให้รับชมกันไปแล้ว รอบนี้จึงถึงคิว หุ้นที่มี P/E ต่ำๆ กันบ้าง . ข้อมูล ณ 14 ก.ย.64 ค่า P/E ของ SET Index อยู่ที่ 20.75 เท่า ส่วน mai อยู่ที่ 58.72 เท่า โดยพบว่ามี 89 บจ.ที่ P/E ไม่เกิน 10 เท่า ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ใน SET มีเพียง 4 บริษัทที่มาจาก mai . อุตสาหกรรมที่ติดโผหุ้น P/E ต่ำมากที่สุด คือ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 14 บริษัท รองลงมา คือ พลังงาน และ เหล็กที่ 12 บริษัทเท่ากัน . สำหรับ TOP20 หุ้นที่ P/E ต่ำสุดของตลาด ส่วนมากเป็นหุ้นเหล็กและพลังงาน โดยมี P/E เพียง 2.63 - 5.95 เท่า มีใครบ้างดูได้ในตารางเลยยยยย . อย่างไรก็ตามหุ้นที่ P/E ต่ำอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอไปครับ เพราะบางอุตสาหกรรม P/E ต่ำอยู่แล้ว สะท้อนการให้มูลค่าของนักลงทุนต่อธุรกิจเหล่านั้น . กลับกัน..บางบริษัทมี P/E สูงต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนให้มูลค่าเชิงบวกต่อธุรกิจ และแห่เข้าซื้อโดยไม่ได้กังวลกับ P/E มากนัก ซึ่ง P/E . สรุปง่ายๆ P/E เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนแง่ Valuation แต่ไม่ใช่ทั้งหมด!! ดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยเฉพาะแนวโน้มธุรกิจ การเติบโต และฐานะการเงินว่าสตรองจริงหรือไม่
10 views0 comments

Comentarios


bottom of page