top of page

เสียงประชาชน VS ส.ว.คณะปฏิวัติ อะไรมีค่ามากกว่ากัน ?เสียงประชาชน VS ส.ว.คณะปฏิวัติ อะไรมีค่ามากกว่ากัน ? #ส.ว.ไม่รู้มีไว้ทำไมแต่หัวใจมีไว้ให้คุณ

เลือกตั้งทั่วประเทศนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อย ผลการเลือกตั้งรอบนี้ “โคตรชัดเจน” เลยนะครับ ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องการให้พรรคใดเข้ามาเป็นรัฐบาล ต้องการให้พรรคใดเข้ามาบริหารประเทศ . พรรคจัดตั้งรัฐบาล ประกอบด้วย 6 พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 310 ที่นั่ง ได้แก่ 1. ก้าวไกล 152 ที่นั่ง 2. เพื่อไทย 141 ที่นั่ง 3. ประชาชาติ 9 ที่นั่ง 4. ไทยสร้างไทย 6 ที่นั่ง 5. เสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง 6. เป็นธรรม 1 ที่นั่ง . อย่างไรก็ตาม มันยังไม่เสร็จสิ้นหรอกนะครับ เนื่องจากสภายังต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป ซึ่งเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นต้องได้เสียงกึ่งหนึ่ง 376 จาก 750 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 500 เสียง และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 เสียง . แต่...จำนวนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลยังมีไม่เพียงพอ ต้องรอลุ้นเสียงจาก ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน และ ส.ว. เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม . ซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งท่าทีพร้อมสนับสนุนจาก ส.ส. พรรคฝ่ายค้านบางส่วน เพราะต้องการให้เกียรติฉันทมติและความต้องการของประชาชน ขณะที่ ส.ว. บางท่านยังปากแจ๋ว พูดจาหมาไม่แหลก และเต็มไปด้วยตรรกะอันแสนบัดซบ . #เสี่ยวCREW เองก็ไม่รู้ครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ได้แต่หวังว่าเสียงจากประชาชนกว่า 25 ล้านเสียงที่โหวตให้พรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่นั้น จะมีค่าและสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยของประเทศมากกว่าเสียงของ ส.ว. ส่วนใหญ่ที่ไร้ค่า ไร้คุณประโยชน์ . เพราะ ส.ว. จำนวน 194 คนจาก 250 คนนี้ ได้ตำแหน่งหน้าที่มาด้วยความไม่ชอบธรรม จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิวัติ

3 views0 comments

Comentarios


bottom of page