top of page

เสี่ยงไหม? 5 หุ้นประกันแบกหนี้สูงสุดไม่กี่วันมานี้มีข่าวร้ายสั่นสะเทือนวงการธุรกิจประกันภัย กรณีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1951 จำกัด มีผลตั้งแต่วันนี้ 15 ต.ค.64 เป็นต้นไป . สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัทมีปัญหาทางการเงินหนัก!! สะท้อนจากฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน นำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน และเสี่ยงเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกัน . โดยเฉพาะกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ่ายสินไหม ประกันโควิด-19 "เจอ จ่าย จบ" ให้กับประชาชนได้ (จบแล้วจริงๆ!!) ท่ามกลางสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงที่ผ่านมา . แน่นอนครับการเพิกถอนใบอนุญาตของ "เอเชียประกันภัย 1951" กระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจประกันภัยทั้งระบบอย่างจัง และคงนำไปสู่คำถามที่ว่า “แล้วรายอื่นยังโอไหมฟระ ?” . ล่าสุดมีการเผยแพร่มุมมองของสถาบันจัดอันความน่าเชื่อถือมาตรฐานสากล "ฟิทช์ เรทติ้งส์" ระบุว่า ธุรกิจประกันภัยในไทยยังมีความแข็งแกร่ง สะท้อนจากผลการสำรวจบริษัทประกันภัยในไทยส่วนใหญ่มีระดับเงินกองทุนที่ค่อนข้างดี สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมายอยู่มาก . น่าจะช่วยรองรับผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น และความเสี่ยงที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งหน่วยงานกำกับดูแลยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องเพิ่มเติม แก่บริษัทที่มีฐานะการเงินอ่อนแอ และมีปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมของโควิด-19 จำนวนมาก โดยผ่อนผันระเบียบและข้อบังคับบางส่วนเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน . แม้ในปีนี้การเติบโตของเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยทั้งระบบจะอยู่ในระดับต่ำ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ประกอบกับผลกระทบในช่องทางการจัดจำหน่าย จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการล็อกดาวน์ช่วงที่ผ่านมา . แต่หากมองถึงการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในระยะปานกลาง ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราการเข้าถึงประกันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี . อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากประกันโควิด-19 มีมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำเทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันรวมในตลาด รวมถึงแนวโน้มที่ดีขึ้น จากอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น . ขณะที่ในระยะถัดไปเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตที่สูง หลังจากที่บริษัทประกันภัยได้ปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้ถูกเร่งและผลักดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค . นอกเหนือจากมุมมองของ “ฟิทช์” แล้ว #เสี่ยวCREW ก็อยากให้ผู้ที่จะซื้อประกัน รอบครอบกันมากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ อย่าดูเพียงผลประโยชน์ที่จะได้รับ เบี้ยที่รับได้ เหมาะสม แต่ควรดูฐานะการเงินของบริษัทให้ดีด้วย อย่าไปคิดเอาเองว่าเค้ามั่นคง รักษาสัญญาดุจญาติมิตรแบบในโฆษณา (ไม่รู้หาดูที่ไหน ก็ให้ตัวแทนนั่นล่ะหามาให้) . ว่าแล้วก็ไปส่องฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในหมวดธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิตกันหน่อย คัดมาเฉพาะ 5 บริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) สูงสุด ผ่านการรายงานงบการเงินครั้งล่าสุด ณ ไตรมาส 2/64 มีบริษัทไหนกันบ้างลองไปส่องกันครับ...

4 views0 comments

Commentaires


bottom of page