top of page

โปรดระวัง!! 20 หุ้น Free Float ต่ำเกิ้นนโปรดระวัง!! 20 หุ้น Free Float ต่ำเกิ้นน #ช่วงนี้ไม่อยากเสี่ยงกับหุ้นแต่อยากเสี่ยงรักคุณมากกว่า

รู้ไหมว่า Free Float หรือ สัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย สำคัญไฉน... . 1. เป็นคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยตลาดหลักทรัพย์กำหนดเกณฑ์ไว้เลยว่าบจ.ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว . 2. มีส่วนสำคัญต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัวเป็นไปตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ และช่วยดึงดูดความน่าสนใจลงทุนด้วย . 3. สร้างโอกาสให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน เพราะหุ้นที่ Free Float สูง สภาพคล่องดี และพื้นฐานเติบโต มักจะเป็นที่จับตาของกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว โดยเฉพาะหากถูกเข้าคำนวณในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ เช่น SET50 หรือ SET100 . 4. เป็นเครื่องมือชี้วัดการเก็งกำไร เพราะตลาดหลักทรัพย์จะเปิดเผยปริมาณหมุนเวียนของการซื้อขายจำนวนหุ้นที่เป็น Free Float โดยหากหมุนเวียนหลายรอบก็แปลว่ามีความถี่ในการเปลี่ยนมือซื้อขาย ซึ่งอาจจะใช้สังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ได้ทั้งเชิงบวกและลบ . ที่นี้หากเป็นหุ้นที่ Free Float ต่ำจะมีผลกระทบอะไรบ้าง ? . 1. สภาพคล่องต่ำ ซื้อไม่ได้ ขายก็ยาก ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นการทั่วไป โดยหากอยากได้ต้องเสนอซื้อในราคาที่แพงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น แต่หากจะขายก็ต้องขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเช่นกัน และหากเป็นโมเมนต์ที่มีข่าวร้าย อาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้ . 2. เป็นเป้าถูก “Corner” หรือถูกคนบางกลุ่มกว้านซื้อจนเกือบหมด Free Float เพื่อจะได้มีอิทธิพลในการกำหนดความเคลื่อนไหวราคาหุ้นทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงอาจจะมีเป้าหมายในการเข้าไปมีส่วนกับบริษัททั้งในแง่การบริหารผ่านการเทคโอเวอร์ในภายหลังหรืออื่นๆ โดยมักจะเกิดขึ้นกับหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งตามสถิติหุ้นที่ถูก Corner มักจบไม่ค่อยสวยในท้ายที่สุด . #เสี่ยวCREW สำรวจหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ปัจจุบันมี 20 บริษัทที่ Free Float ต่ำกว่า15% กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม . ส่วนใหญ่เทรดใน SET มี mai เพียง 3 บริษัท โดยมี Free Float ต่ำเพียง 1.92 - 14.79% . ทั้งนี้พบว่า 20 บจ.ในกลุ่มนี้ ปริมาณซื้อขายต่อวันต่ำมากเฉลี่ยเพียง 2.1 ล้านบาทเท่านั้น โดยต่ำสุดอยู่ที่เฉลี่ยเพียง 3 หมื่นบาทต่อวัน !!! . สูงสุดคือ 22.34 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเกิดขึ้นในหุ้น MPIC ที่เพิ่งมาบูมช่วงหลังนี้เอง หลังแร็ปเปอร์ชื่อดังเข้าไปเทคโอเวอร์ . ด้านราคา คำนวณตั้งแต่ต้นปี (YTD) ส่วนใหญ่เป็นขาลง ติดลบมากสุดระดับ 52% และมีถึง 8 บริษัทที่ราคาลดลงมากกว่า 20% โดยมีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่ราคาเป็นบวก . นักลงทุนต้องระมัดระวังการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนี้ให้ดี เพราะสภาพคล่องต่ำมาก แถมผลประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสู้ดี . ราคามักขึ้นลงแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใด ๆ ทั้งสิ้น พลาดแล้วอาจจะติดดอยยาวนะจะบอกให้... . ส่วนโทษของ บจ.ที่ Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีแรกจะถูกตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือน ปีต่อ ๆ ไปจะถูกปรับ ทวีคูณไปเรื่อย ๆ ตามสัดส่วน Free Float ที่ต่ำกว่าเกณฑ์และจำนวนปีที่ยังมี Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์
44 views0 comments
bottom of page