top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

คุณคิดว่าปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรคะในความคิดของคุณ

เอาใกล้ความจริงหน่อยก็ดีค่ะไม่ต้องปลอบใจตัวเองกันมาก555

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40912438

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page