top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

จริงไหมคะที่ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังเริ่มไม่ลงทุนในไทย กำลังย้ายโรงงานการผลิตออกจากไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยจะไม่มีงานทำมากขึ้น ตกงานมากขึ้นหลังจบโควิด

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40962923

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page