top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

รัฐบาลสามารถควบคุมราคาสินค้าในตลาดได้หรือไม่

เพื่อไม่ให้พวกเขาค้ากำไรเกินควร ถ้าทำได้อาจจะทำให้ผู้คนมีเงินเก็บมากขึ้น หรือรัฐบาลสามารถรักษาสมดุลของราคาสินค้าและเงินเก็บของผู้คนได้หรือไม่

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41332434

1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page