top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

ทุกคนมีวิธีจัดการกับปัญหาค่าครองชีพสูงกันบ้างครับ

วิธีที่ผมจะทำก็คือการสนับสนุนให้เกษตรผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ยหมักด้วยตัวเองเพื่อทำให้ราคาพืชและเนื้อสัตว์มีราคาลดลง

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41342761

2 views0 comments

Comments


bottom of page