top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

เดือนหน้าน้ำมันดีเซล จะขึ้นเป็น 32 บาท และ 35 บาท ตามลำดับ คุณคิดว่าจะเกิดอะไรตามมาหลังจากนี้บ้าง

เดือนหน้ารัฐบาลจะไม่ตรึงราคาดีเซลแล้ว จะเป็นยังไงต่อไป ผลกระทบจะมีอะไรบ้าง ของจะขึ้นอีกไหม หรือขึ้นมารอแล้ว เพราะทุกร้านตั้งแต่ร้านข้างทางจนถึงร้าน5 ดาว ตอนนี้ราคาใหม่หมดแล้วครับ

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41393279

2 views0 comments

Comments


bottom of page