top of page

ไม่เจ็บไม่จนเพื่อนๆ คิดว่าภายในสิ้นปี 2022 นี้ "ค่าเงินบาท" จะอ่อนตัวลงทะลุไปถึง 40 บาทต่อดอลลาห์มั้ยครับ

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41654690

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page