top of page

ไม่เจ็บไม่จน


#ไม่เจ็บไม่จน #สู้ไปด้วยกัน หุ้นที่ราคาร่วงแรงๆ แต่ภาพอนาคตยังดีตอนนี้ ยังพอมีไหม กะซื้อลงทุนยาวครับ

หุ้นที่ราคาร่วงแรงๆ แต่ภาพอนาคตยังดีตอนนี้ ยังพอมีไหม กะซื้อลงทุนยาวถือ 1-2 ปีครับ อยากได้หุ้นแนวโน้มปีนี้เิติบโตดีและราคากำลังปรับฐานลึกๆ

กลุ่มแบงค์ กระทบไหมครับ ถ้าส่งออกไม่ค่อยดีแบบนี้ Kbank มีความเสี่ยงอะไรไหมครับ หรือตั้งสำรองน่าจะจบแล้ว

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41881278

1 view0 comments

Comments


bottom of page