top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

ความรุนแรงของปัญหา US Bank Run!

ระบบธนาคารของ US จะล่มสลายถ้า FDIC ไม่เข้าไปช่วยผู้ฝากที่ยอดฝากเกินวงเงินประกัน (ปกติ $250k) แต่ FDIC มีงบแค่

100 พันล้าน$ ขณะที่ยอดเงินฝากในอเมริกามีประมาณ 10000 พันล้าน$. หรือ FDIC มีงบช่วยเหลือแค่ 1% ของเงินฝากทั้งหมด

นอกจากนี้ธนาคารเหล่านี้ยังมียอดหนี้จากอนุพันธ์ทางการเงินอีก 300000 พันล้าน$ หรือสามสิบเท่าของยอดเงินฝาก

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41914277

1 view0 comments

Comments


bottom of page