top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

เศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังมีรัฐบาลใหม่มั้ยครับ?

เพราะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ.. ได้คนเก่งมาบริการบ้านเมือง และเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการต่างๆ..

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41913969

2 views0 comments

Comments


bottom of page