top of page

ไม่เจ็บไม่จนจากกระแสค่าไฟฟ้าแพงขึ้นมากๆ บ้านใครเริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วบ้าง

#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/41977910

1 view0 comments

Comments


bottom of page