top of page

ไม่เจ็บไม่จนเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกที่ไหนแย่กว่ากันครับรู้สึกค้าขายลำบากมากเลยต่างประเทศเป็นแบบไทยมั้ย

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/42178444

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page