top of page

ไม่เจ็บไม่จนคิดว่าอาชีพนักพูดสร้างแรงบัลดาลใจ นักพูดนักเขียนคำคมการใช้ชีวิต การทำงาน ไลฟ์โค้ช มันนี่โค้ชในไทยถึงขาลงแล้วหรือยัง

จากข่าวต่างๆในตอนนี้ และคนเริ่มตระหนักว่าคำคมบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไร ปัญหาการใช้ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันเกินไป คนที่รวยจริงๆคือคนที่ได้เงินค่าคอร์สเรียน คำคมที่สร้างประดิษฐ์กันไม่ใช่ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยมีโอกาสเป็นความเห็นที่ผิด ปัญหาอาจยิ่งหนักกว่าเดิม กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40026765

13 views0 comments

Comments


bottom of page