top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน #สู้ไปด้วยกัน เศรษฐกิจในประเทศช่วงนี้ ถือว่าดีขึ้นกว่าตอนที่ล็อคดาวน์ประเทศไหมครับ? ตอนนี้วิกฤตนี้ถือว่ารุนแรงกว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี 40 หรือยังครับ?

กระทู้ต้นทาง : https://m.pantip.com/topic/40190469

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page