top of page

ไม่เจ็บไม่จน#ไม่เจ็บไม่จน

#สู้ไปด้วยกัน

เพิ่มวันหยุดยาวเยอะๆ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ?

มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือ?

กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40214003

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page