top of page

ไม่เจ็บไม่จนเจ้าของกระทู้มาบ่นเปรยๆทำนองว่า บริษัทรับพนักงานมาใหม่ ได้เงินเดือนเท่าเจ้าของกระทู้ เจ้าของกระทู้ก็น้อยอกน้อยใจ เอามาตั้งกระทู้ว่าตัวเองมาทำงานใหม่ๆ ยังได้เงินเดือนน้อยกว่านี้

คิดยังไงกันบ้างครับ ?


2 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page