top of page

ไม่เจ็บไม่จนถามเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร - คิดเห็นกันเช่นไรกับข้อกำหนด "ห้ามนั่งกินในร้าน" - มาตรการนี้จะช่วยระงับการระบาดไหม? รายละเอียดข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ 1 ผู้ประกอบการคิดเห็นเช่นไรครับ? 2 ข้อกำหนดนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด? 3 มาตรการนี้จะช่วยระงับการระบาดของโควิทได้ไหม? กระทู้ต้นทาง : https://pantip.com/topic/40804618

2 views0 comments

Comentários


bottom of page