top of page

10 หุ้น!! หนี้สูง-สภาพคล่องต่ำ จับตาผลกระทบดอกเบี้ยขาขึ้น10 หุ้น!! หนี้สูง-สภาพคล่องต่ำ จับตาผลกระทบดอกเบี้ยขาขึ้น #เจ็บกว่าการเป็นหนี้คือการเป็นคนดีที่เธอไม่สนใจ

คำว่า “หนี้” พูดเบา ๆ ก็เจ็บ ยิ่งเป็นหนี้มาก ก็ยิ่งเจ็บมากและยาวนาน ยิ่งช่วงนี้เทรนด์การปรับขึ้นดอกเบี้ยกำลังชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งหากปรับขึ้นในอัตราเร่ง จะเป็นการกดดันให้ประเทศอื่น ๆ ต้องปรับตาม . แม้ประเทศไทยยังไม่มีสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น ๆ นี้ก็ตาม แต่ไม่ได้การันตีว่าจะไม่ปรับขึ้น และหากมีเซอร์ไพรซ์ขึ้นดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีหนี้สูงแน่นอนครับ . รู้หรือไม่ ? ณ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) เพิ่มขึ้นเป็น 1.61 เท่า จากสิ้นปีก่อนที่ 1.51 เท่า ปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่คุณโควิดเข้ามาในชีวิต ทำให้หลายธุรกิจต้องหาเงินทุนเพิ่ม เพื่อสำรองสภาพคล่องช่วงภาวะโรคระบาด และเศรษฐกิจขาลง . ดู D/E ภาพรวมอาจรู้สึกว่า เบาๆ ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าดูลึกๆ เราจะพบว่า ณ สิ้นไตรมาส 1/65 มีบจ. 132 บริษัทมีหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 2 เท่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 125 บริษัท และมี บจ. 50 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (IBD/E) มากกว่า 2 เท่า โดยพบว่าสูงสุดอยู่ถึงระดับ 15.84 เท่า . ขณะเดียวกันมีถึง 429 บริษัท ที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า 1 (ค่าปกติต้องมากว่า 1 ขึ้นไป) ซึ่งค่านี้ใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ คำนวณจาก (กำไรหรือขาดทุน ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ต้นทุนทางการเงิน + ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่ายช่วง 12 เดือน / (รวมหนี้สินหมุนเวียน-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) . นอกจากนี้พบว่ามี 278 บริษัทที่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ . โดยโปรแกรม SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกลุ่ม “หุ้นที่มีเงินกู้สูงและสภาพคล่องต่ำ” โดยใช้เงื่อนไข 3 ข้อ คือ หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 2 เท่า / อัตราความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า 1 / เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ . พบว่าหุ้นกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 26 บริษัท จดทะเบียนใน SET จำนวน 21 บริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดโผสูงสุด 5 บริษัท รองลงมาคือรับเหมาก่อสร้าง 4 บริษัท ส่วนที่จดทะเบียนใน mai ติดโผมา 5 บริษัท ซึ่ง 3 ใน 5 เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เช่นเดียวกัน . 10 อันดับแรกของหุ้นกลุ่มนี้ มีหนี้สินรวมกัน 9.13 หมื่นล้านบาท แต่มีส่วนผู้ถือหุ้นรวม 1.79 หมื่นล้านบาท เท่ากับมี D/E ถึง 5 เท่า โดย 10 บริษัทนี้มี IBD/E เฉลี่ยถึง 7 เท่า !!! ขณะที่สภาพคล่องดูไม่ค่อยดีนัก เพราะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบทั้งหมด ขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ก็ต่ำกว่า 1 . อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้นำเสนอข้อเท็จจริงจากงบการเงินไตรมาส 1/65 ที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาต่อว่า 10 บริษัทดังกล่าวจะมีปัญหาในการชำระหนี้แต่อย่างใด . แต่..นักลงทุนก็ควรระวังแหล่ะ ด้วยความปารถนาดีจาก #เสี่ยวCREW คนดีคนเดิมคนนี้

10 views0 comments

Comments


bottom of page