top of page

20 บจ.หนี้บาน-สภาพคล่องร่อแร่20 บจ.หนี้บาน-สภาพคล่องร่อแร่

#ติดหนี้ไม่ดีต่อฐานะ #เปลี่ยนมาติดใจไหมจ๊ะ #เผื่อสถานะเราเปลี่ยนไป

.

ยังคงเกาะติดกับการแกะงบการเงินบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ณ สิ้นไตรมาส 2/64 ต่ออีกหน่อยนะครับ ที่นำเสนอบ่อยก็เพราะเป็นห่วงครับ อยากให้สังเกตให้ดี ไตรมาส 3 หลายบจ. ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 รายที่ดีอาจแย่ รายที่แย่อาจแย่หนัก หากเป็นงั้นราคาหุ้นก็คงหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบแด้วย.

.

หลังจากพูดถึง กำไร-ขาดทุน ไปแล้ว ถึงคราวเรื่องหนี้กันบ้าง....ข้อมูลจาก SETSMART พบว่า...มี 20 บจ.ที่มีหนี้สูง-สภาพคล่องต่ำ คัดกรองจาก...

1. หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD/E) เกิน 2 เท่า

2. อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ต่ำกว่า 1 เท่า

3. เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานติดลบ

.

อธิบายคร่าวๆ ...

IBD/E: คำนวณจาก (รวมหนี้สินหมุนเวียน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น + หนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี) / รวมส่วนผู้ถือหุ้น โดยเป็นอัตราส่วนที่สะท้อนหนี้สินที่แท้จริงมากกว่า D/E ที่คำนวณเพียง รวมหนี้สิน / รวมส่วนผู้ถือหุ้น

.

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้: คำนวณจาก (กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ต้นทุนการเงิน+ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่าย 12 เดือน) / (รวมหนี้สินหมุนเวียน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) ค่านี้ยิ่งต่ำ ยิ่งสะท้อนความเสี่ยงด้านการชำระหนี้

.

ซึ่ง 20 บจ.ที่เข้าข่ายมี IBD/E ตั้งแต่ 2.05 - 151.82 เท่า โดย 4 อันดับแรกเป็นหุ้นที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C ไว้ด้วย หมายถึงกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้าน ฐานะการเงิน

.

ขณะเดียวกัน 20 บจ.เหล่านี้ มีอัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ต่ำมากสูงสุดเพียง 0.56 เท่า โดยมีถึง 11 บจ.ที่ค่านี้ติดลบ และเมื่อพิจารณาจากเงินสดจากการดำเนินงานปรากฏว่าติดลบตั้งแต่ 15.74 - 1,703.56 ลบ.

.

เรื่องหนี้สินและสภาพคล่อง ถือเป็นอีกความเสี่ยงสำคัญ และมีนัยต่อผลการดำเนินงาน นักลงทุนต้องศึกษาให้รอบคอบ อย่ามัวแต่ดูราคากันอย่างเดียว อย่าเอาแต่เชื่อคนเชียร์ไปเรื่อย

.

หุ้นกลุ่มนี้มีหลายตัว ที่เชียร์กันบ่อย เป็นหุ้นยอดฮิต มีไว้ก็ระวัง!! วันดีคืนดีอาจกลายเป็น “หุ้นไบโพลาร์” เป็นบ้าขึ้นมาเอาถุงคลุมหัวฆ่าเจ้าของพอร์ตตายซะงั้น

.

ยิ่งช่วงนี้หุ้นไทยขึ้นอย่างไม่ต้องการความเข้าใจใดๆ ทั้งสิ้นยิ่งต้องระวัง เพราะสุดท้าย ราคาหุ้น มักจะกลับไปหาพื้นฐานเสมอ
20 views0 comments
bottom of page