top of page

7 รัฐวิสาหกิจอาการ "โคม่า"


7 รัฐวิสาหกิจอาการ "โคม่า"

“บริการสาธารณะเพื่อประชาชน”

“กิจการที่ดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน”

ประโยคแสดงความหมายอันยิ่งใหญ่ตราตรึงใจเหล่านี้ มักถูกหยิบยกใช้เป็นเหตุแห่ง “การขาดทุนย่อยยับ ไม่หยุดหย่อน” ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ครั้นจะแปรรูปเพื่อระดมทุน สร้างระบบบริหารจัดการใหม่ มันก็คือการดำเนินงานที่ผิด เนื่องจากเป็นการขายสมบัติชาติ สร้างความชิปหาย ความลำบากให้คนในชาติ ดังนั้นทางออกอันแสนวิเศษ คือ “อุ้ม” วนไป

ใครอุ้ม? รัฐบาลไง

รัฐบาลเอาเงินมาจากไหน? ออกพันธบัตรมั้ง

ออกพันธบัตรแล้วใครซื้อ? ก็สถาบัน-กองทุนในประเทศที่ระดมเงินขายหน่วยลงทุนให้เรานี่ล่ะ บางส่วนก็ขายสถาบันต่างประเทศบ้าง

มันพอหรอ? ไม่พอหรอกบางส่วนก็ให้ไปกู้แบงค์ บางส่วนก็เอางบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีมาใช้

สรุปแล้วที่อุ้มอยู่ทั้งหมดเงินรัฐหรือเงินพวกเรากันหนอ

แล้วตอนนี้ต้องอุ้มใครอยู่บ้าง? #เสี่ยวCREW พาไปดูบางส่วน เอาเฉพาะรัฐวิสาหกิจชั้นเทพ ตัวเจ็บๆ ขาดทุนงวด 9 เดือนปีงบประมาณ 2561
1 view0 comments
bottom of page