top of page

SME ไทยอาการยังโคม่า จ่อคิวเป็นหนี้เสีย 3 แสนลบ.SME ไทยอาการยังโคม่า จ่อคิวเป็นหนี้เสีย 3 แสนลบ. #ทำธุรกิจอาจมีความเสี่ยงแต่ผมอ่ะมีความรัก

SME เป็นสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งกลุ่ม ที่รัฐบาลไม่ว่าจะยุคไหน สมัยใด มักให้ความสำคัญอยู่เสมอ หลักใหญ่ใจความตามกรอบโยบายรัฐ ก็จะออกมาคล้ายๆ กัน เน้นส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน ร้อยแปดพันด้าน . เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้มแข็ง อยู่ได้ เติบโต เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจพึ่งพิงภายใน สร้างมูลค่าการค้า สร้างเทคโนโลยี-นวัตกรรม ฯลฯ . อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมในปัจจุบัน ยังคงน่าเป็นห่วง !! . ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบัน SMEs ประมาณ 3 ล้านรายทั่วประเทศ มูลหนี้ประมาณ 3 แสนล้านบาท มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และมีความเสี่ยงเป็นหนี้เสีย (NPL) ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ได้ (แปลง่ายๆ ว่า ไม่มีตังค์) . ขณะที่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง -2.1% จากช่วงเดียวกันปี 65 เพราะผู้ประกอบการมีสถานะไม่เข้าเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ปรับเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพมากขึ้น และผู้ประกอบการบางส่วนชำระคืนหนี้ . ทั้งนี้ยังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของ SMEs บางกลุ่มที่มีฐานะการเงินเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้า และยังต้องเผชิญความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อลดลง . ขณะที่ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจปรับตัวสูงขึ้น ทั้งต้นทุนทางการเงิน ค่าพลังงาน วัตถุดิบ อีกทั้งมีโอกาสเผชิญปัญหาการชำระเงินล่าช้าจากลูกหนี้ทางการค้าเพิ่มเติม . อย่างไรก็ตามกรณีแบบนี้จะไปโทษรัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้ !! เพราะมาตรการที่ผ่านมาอาจไม่ได้ผิดจุด แต่ผู้ประกอบการอาจผิดพลาด ไม่รอบคอบในการบริหาร ไม่ดูแลฐานะการเงินให้อยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็น ไม่เตรียมความพร้อมทางธุรกิจให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างต่อเนื่อง “ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน” แหล่ะ . ก็หวังว่ามาตรการช่วยเหลือ SME รอบใหม่นี้ ไม่ว่าจะเป็นพักหนี้ ชะลอดอกเบี้ย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อรวมทั้งมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ จะช่วยให้หลายๆ คนผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากได้ด้วยดี . #เสี่ยวCREW เป็นกำลังใจให้ครับ ฮึบๆ

2 views0 comments
bottom of page